Denne siden inneholder informasjon beregnet på helsepersonell

Ved å klikke JA bekrefter du at du er helsepersonell

Nei Ja

Prolonged Release melatonin (Slenyto) viste positiv korrelasjon mellom økt total søvntid og utagerende atferd

Barn med nevrologiske utviklingsforstyrrelser har ofte kroniske søvnproblemer.

Registreringsstudien for Slenyto viste positiv korrelasjon mellom økt total søvntid og utagerende atferd (aggresjon/konsentrasjon) på dagtid hos barn med autisme. Dette korrelerte igjen med bedret livskvalitet blant foreldrene og foresatte. Redusert tid til innsovning viste ikke samme korrelasjon til bedret atferd på dagtid. Depotformulering med langvarig frigjøring av melatonin (Prolonged Release Melatonin) gjennom natten ser ut til å være effektiv i å både forkorte innsovningstiden og øke uavbrutt søvn, mens formuleringer med øyeblikkelig frigjøring av melatonin (Instant Release Melatonin) har vist seg effektive ved å forkorte innsovningstiden, men i mindre grad øke uavbrutt søvn og total søvntid.

Å gi et barn muligheten til å sove lenger om natten kan reversere noen av de atferdsmessige konsekvensene av autisme og ADHD. Studien viste en årsakssammenheng mellom søvnproblemene barna hadde og forverring av utagerende atferd på dagtid.

Studien viste en positiv korrelasjon mellom den forbedrede eksterne atferden hos barna og forbedret livskvalitet hos foreldre/omsorgspersoner.

Les mer om studien her

C-APROM/NO/Sle/0055

Referanse: Schroder CM, Malow BA, Maras A et al. Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Sleep in Children with Autism Spectrum Disorder: Impact on Child Behavior and Caregiver’s Quality of Life. Journal of Autism and Developmental Disorders (2019) 49: 3218-3230.

Copyright 1995-2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. All rights reserved.