Denne siden inneholder informasjon beregnet på helsepersonell

Ved å klikke JA bekrefter du at du er helsepersonell

Nei Ja

Slenyto tablett og virkningsmekanisme

Slenyto® etterligner den normale melatoninutskillelsen og bevarer det fysiologiske søvnmønsteret (1).

Melatoninreseptoragonist MT1, MT2 og MT3 antas å bidra til søvnfremmende egenskaper, da disse reseptorene (hovedsakelig MT1 og MT2) er involvert i reguleringen av døgnrytme og søvn (2).

Formuleringen av Slenyto tabletter gir en forlenget frigjøring av virkestoffet melatonin. Hydrofobe polymerer inkludert i matriksformuleringen i tabletten sørger for godt kontrollert frisetting av legemidlet (3).

Slenyto er en liten, rund, bi-konveks tablett med en diameter på kun 3 millimeter. Tabletten har en drasjering (en glatt overflate) som gjør den lett å svelge (3).

De to ulike styrkene på 1 mg og 5 mg er differensiert ved farge, henholdsvis rosa og gule (3).

Forsiktighetsregler:
Slenyto® kan forårsake døsighet. Derfor må legemidlet brukes med forsiktighet hvis det er sannsynlighet for at døsighet kan føre til sikkerhetsrisiko. Samtidig bruk av fluvoksamin, alkohol, bensodiazepiner/ikke-bensodiazepinhypnotika, tioridazin og imipramin anbefales ikke (4).

Bivirkninger:
De vanligste bivirkningene er søvnighet, fatigue, humørsvingninger, hodepine, irritabilitet, aggresjon og bakrusfølelse (4).

Se Slenyto SPC  for fullstendig oversikt over forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, interaksjoner og bivirkninger.

Referanser:
1. Gringras P, Nir T, Breddy J, Frydman-Marom A., et al. Efficacy and Safety of Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Insomnia in Children With Autism Spectrum Disorder. JAACAP 2017. 56 (11):948-957 .
2. Slenyto SPC 13.03.2020, pkt. 5.1, www.legemiddelsok.no
3. Slenyto Assessment report, EMA, 26 July 2018, Kap. 2.6.3. Finished Medicinal Product, s. 16.
4. Slenyto SPC 13.03.2020, pkt. 4.4, 4.8, www.legemiddelsok.no

NO/Sle/0520/0015

Copyright 1995-2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. All rights reserved.