Denne siden inneholder informasjon beregnet på helsepersonell

Ved å klikke JA bekrefter du at du er helsepersonell

Nei Ja

Indikasjon

Slenyto® er indisert til behandling av insomni hos barn og ungdom i alderen 2–18 år med autismespekterforstyrrelser (ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom (SMS), hvor søvnhygienetiltak ikke har vært tilstrekkelig. (1)

Forsiktighetsregler:
Slenyto® kan forårsake døsighet. Derfor må legemidlet brukes med forsiktighet hvis det er sannsynlighet for at døsighet kan føre til sikkerhetsrisiko. Samtidig bruk av fluvoksamin, alkohol, bensodiazepiner/ikke-bensodiazepinhypnotika, tioridazin og imipramin anbefales ikke. (1)

Bivirkninger:
De vanligste bivirkningene er søvnighet, fatigue, humørsvingninger, hodepine, irritabilitet, aggresjon og bakrusfølelse. (1)

Se Slenyto SPC  for fullstendig oversikt over forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, interaksjoner og bivirkninger.

Referanse:
1. Slenyto SPC 13.03.2020, pkt. 4.1, 4.4, 4.8, www.legemiddelsok.no

NO/Sle/0520/0016

Copyright 1995-2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. All rights reserved.