Denne siden inneholder informasjon beregnet på helsepersonell

Ved å klikke JA bekrefter du at du er helsepersonell

Nei Ja

Effekt og dokumentasjon

Slenyto® (melatonin depottablett) er den eneste klinisk dokumenterte og godkjente behandlingen som har effekt ved insomni hos barn med autismespekterforstyrrelser og/eller Smith-Magenis syndrom. (1,2)

Slenyto® øker total søvntid

Slenyto® økte total søvntid (TST) med 62 minutter etter 52 uker (3)

Slenyto® forlenger perioden med uavbrutt søvn

Slenyto® økte uavbrutt søvn med 89 minutter etter 52 uker (3)

Økt total søvntid fører til forbedret atferd og overordnet funksjonsnivå (SDQ)

•Total SDQ-skår viste en trend mot nytte til fordel for Slenyto® (p=0,077) (4)
•CGAS (overordnet funksjonsnivå) viste liten forskjell mellom Slenyto® og placebo (4)

Søvn og barn: Forbedring i barnas utagerende atferd (total SDQ skår) viste en signifikant korrelasjon med økt total søvntid (TST), som kan være et resultat av forlenget uavbrutt søvn (4)

Forbedret adferd hos barna ga økt livskvalitet blant foreldre

Forbedring av omsorgspersoners livskvalitet (Qualiy of Life, WHO-5) har en signifikant korrelasjon med forbedring av barnas eksterne atferd (total SDQ-skår) (4)

Forsiktighetsregler:
Slenyto® kan forårsake døsighet. Derfor må legemidlet brukes med forsiktighet hvis det er sannsynlighet for at døsighet kan føre til sikkerhetsrisiko. Samtidig bruk av fluvoksamin, alkohol, bensodiazepiner/ikke-bensodiazepinhypnotika, tioridazin og imipramin anbefales ikke. (1)

Bivirkninger:
De vanligste bivirkningene er søvnighet, fatigue, humørsvingninger, hodepine, irritabilitet, aggresjon og bakrusfølelse. (1)

Se Slenyto SPC  for fullstendig oversikt over forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, interaksjoner og bivirkninger.

Referanser:
1. Slenyto SPC 13.03.2020, pkt. 4.1, 4.4, 4.8, www.legemiddelsok.no.
2. Gringras P, Breddy J, Frydman-Marom A, et al, Efficacy and Safety of Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Insomnia in Children With Autism Spectrum Disorder. JAACAP 2017. 56 (11):948-957.

3. Maras A, Schroder CM, Malow BA et al. Long Term Efficacy and Safety of Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Insomnia in Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology (2018) doi: 10.1089/cap.2018.0020
4. Schroder CM, Malow BA, Maras A et al. Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Sleep in Children with Autism Spectrum Disorder: Impact on Child Behavior and Caregiver’s Quality of Life. Journal of Autism and Developmental Disorders (2019) 49:3218-3230.

NO/Sle/0520/0017

Copyright 1995-2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. All rights reserved.