Denne siden inneholder informasjon beregnet på helsepersonell

Ved å klikke JA bekrefter du at du er helsepersonell

Nei Ja

Dosering og administrasjon

Dosering og administrasjon av Slenyto

Anbefalt startdose er 2 mg Slenyto®. Hvis det ikke observeres tilstrekkelig respons etter 2–4 uker, bør dosen økes til 5 mg, med maksimumsdose på 10 mg. (1,2)

Etter minst 3 måneders behandling bør legen evaluere behandlingseffekten.  Det bør vurderes om behandlingen skal stanses dersom det ikke er registrert noen klinisk relevant behandlingseffekt på søvnproblemene. (1)

Oppfølging

Pasienten bør følges opp regelmessig (minst hver 6. måned) for å kontrollere om Slenyto® fremdeles er den riktige behandlingen. (1)

Hvis det observeres en lavere behandlingseffekt etter titrering til en høyere dose, bør forskriver først vurdere en nedtitrering til en lavere dose før det avgjøres om behandlingen eventuelt skal seponeres fullstendig. (1)

Forsiktighetsregler:
Slenyto® kan forårsake døsighet. Derfor må legemidlet brukes med forsiktighet hvis det er sannsynlighet for at døsighet kan føre til sikkerhetsrisiko. Samtidig bruk av fluvoksamin, alkohol, bensodiazepiner/ikke-bensodiazepinhypnotika, tioridazin og imipramin anbefales ikke. (1)

Bivirkninger:
De vanligste bivirkningene er søvnighet, fatigue, humørsvingninger, hodepine, irritabilitet, aggresjon og bakrusfølelse. (1)

Se Slenyto SPC  for fullstendig oversikt over forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, interaksjoner og bivirkninger.

Referanser:
1. Slenyto SPC 13.03.2020, pkt. 4.2, 4.4, 4.8, www.legemiddelsok.no.
2. EMA, 26.06.2019 side 57 seksjon 7: https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/slenyto-epar-public-assessment-report_en.pdf

NO/Sle/0520/0018

Copyright 1995-2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. All rights reserved.