Denne siden inneholder informasjon beregnet på helsepersonell

Ved å klikke JA bekrefter du at du er helsepersonell

Nei Ja

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Forsiktighetsregler

Slenyto® kan forårsake døsighet. Derfor må dette legemiddelet brukes med forsiktighet hvis det er sannsynlighet for at døsighet kan føre til en sikkerhetsrisiko (1).

Samtidig bruk av fluvoksamin, alkohol, bensodiazepiner/ikke-bensodiazepin-hypnotika, tioridazin og imipramin anbefales ikke (1).

Bivirkninger

De vanligste bivirkningene ved bruk av Slenyto® i kliniske studier var søvnighet, fatigue, humørsvingninger, hodepine, irritabilitet, aggresjon og bakrusfølelse (1).

De vanligste rapporterte bivirkningene (2)

Referanser:
1. Slenyto SPC 13.03.2020, pkt. 4.4, 4.8, www.legemiddelsok.no.
2. Maras A, Schroder CM, Malow BA et al., Long-term Efficacy and Safety of Pediatric Prolonged-Release Melatonin for Insomnia in Children with Autism Spectrum Disorder. 2018. The Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. doi: 10.1089/cap.2018.0020.

NO/Sle/0520/0019

Copyright 1995-2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. All rights reserved.