Denne siden inneholder informasjon beregnet på helsepersonell

Ved å klikke JA bekrefter du at du er helsepersonell

Nei Ja

Nylig publisert Praktisk veileder for Autisme godkjent av ESCAP (European Society of Child & Adolescent Psychiatry)

Gruppen bak veilederen var ledet av prof. Joaquin Fuentes, dr. Amaia Hervás og dr. Patrica Howling. Den oppsummerer nyeste tilgjengelige informasjon om autisme med fokus på metoder for påvisning, diagnostisering og behandling av tilstanden.

Noen interessante punkter er omhandlet:

  • Byrden av autisme omfatter flere enn bare personen med autisme. For hvert individ med autisme, vil minst tre personer bli påvirket i tillegg – foreldre og ett søsken vil bli direkte påvirket, noe som utgjør omtrent 18 millioner mennesker i EU alene.
  • Veilederen anerkjenner kompleksiteten av å kunne bekrefte effekt av ulike medisiner på pasienter med ASD om disse ikke er testet i kliniske studier. Årsaken er bl.a. fordi pasienter med ASD ofte viser uforutsigbare responser til medisiner.
  • Slenyto er nevnt i veilederes som “nylig EMA-godkjent behandling av insomni ved autisme».

For online versjon trykk her.

Kilde: Fuentes J, Hervás A, Howling P. ESCAP practice guidance for autism: a summary of evidence-based recommendations for diagnosis and treatment. European Child & Adolescent Psychiatry July 2020.  1-24:
https: //doi.org/10.1007/s00787-020-01587-4

C-APROM/NO/Sle/0003

Copyright 1995-2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. All rights reserved.