Denne siden inneholder informasjon beregnet på helsepersonell

Ved å klikke JA bekrefter du at du er helsepersonell

Nei Ja

Rapportering av bivirkninger

Dersom du vil rapportere en bivirkning på et av Takedas legemidler, kan dette gjøres direkte til Legmiddelverket

Du kan også sende informasjon om hendelsen til vår avdeling for legemiddelovervåking:
AE.NOR@takeda.com

NO/Sle/0520/0011

Copyright 1995-2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. All rights reserved.