Denne siden inneholder informasjon beregnet på helsepersonell

Ved å klikke JA bekrefter du at du er helsepersonell

Nei Ja

Medisinske spørsmål

For helsepersonell svarer vi på spørsmål om våre reseptpliktige legemidler og kan gi medisinskfaglige råd.

Vi gjør oppmerksom på at vi som legemiddelfirma ikke har anledning til å gi medisinskfaglige råd til pasienter og pårørende. Vi har ikke anledning til å svare på spørsmål om våre reseptpliktige legemidler til andre enn helsepersonell.

Takeda Informasjon 

Telefon 800 800 30

Åpningstider:
Telefonen betjenes hele døgnet.

E-post infonorge@takeda.com
Vi kan hjelpe deg med: Spørsmål om våre legemidler og handelsvarer f.eks. om bruk, dosering, innholdsstoffer, virkninger, interaksjoner.

NO/Sle/0520/0009

Copyright 1995-2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. All rights reserved.