Denne siden inneholder informasjon beregnet på helsepersonell

Ved å klikke JA bekrefter du at du er helsepersonell

Nei Ja

Søvnproblemer ved autismespekterforstyrrelser – Kan vi endre virkeligheten?

Prof. Carmen M. Schroder
Professor for Child and Adolescent Psychiatry, Strasbourg, Frankrike
European Board Certified Sleep Expert

Prevalensen av autismespekterforstyrrelser blant barn og ungdom er 1-2 prosent. Komorbiditet forekommer hos 70 prosent, og 50-80 prosent har søvnforstyrrelser. Vanligst er innsovningsvansker og lange nattlige oppvåkninger. Noen barn våkner tidlig om morgen.(1-5)

En viktig årsak til søvnproblemer ved ASF er redusert produksjon av nevrohormonet melatonin. Det framstilles i corpus pineale, en ertestor kjertel i midtlinjen bak thalamus og tredje ventrikkel. Melatonin framkaller døsighet og utskilles når retina registrerer avtakende lysstyrke om kvelden og natten.(6)

Tordjman et al viste at 63 prosent av barn med ASF har et melatoninspeil som er under halvdelen sammenlignet med friske barn. Det skyldes delvis lavere aktivitet i enzymer som er nødvendig for omdannelsen av serotonin til melatonin.(7)

En rekke studier har vist at søvnproblemer hos barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser er assosiert med svakere kognitive og sosiale ferdigheter og økt forekomst av angst, depresjon, aggresjon og irritabilitet.(8-13)

Nye studier viser at foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser og søvnvansker har høyere forekomst av depresjon, angst, ekteskapsproblemer og sykefravær sammenlignet med foreldre til barn med ASF uten søvnproblemer.(14)

I utredning av søvnvansker hos barn med autismespekterforstyrrelser er validerte spørreskjemaer og søvndagbok til god nytte. Ved vanlig insomni er første trinn å informere pårørende om hvordan man legger til rette for god søvn. For barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser er dette tilstrekkelig hos 25 prosent. Hos de øvrige kan farmakologisk behandling være til god hjelp.

Ved mistanke om søvnapne, periodiske leggbevegelser, søvngjengeri og andre parasomnier bør man henvise pasienten til utredning.

(Resyme skrevet av Christian Anker, spesialist i allmennmedisin)

Referanser

 1. Couturier JL, Speechley KN, Steele M, Norman R, Stringer B, Nicolson R. Parental Perception of Sleep Problems in Children of Normal Intelligence With Pervasive Developmental Disorders: Prevalence, Severity, and Pattern. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2005;44(8):815-22.
 2. Mayes SD, Calhoun SL. Variables related to sleep problems in children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders. 2009;3(4):931-41.
 3. Owens J. Classification and Epidemiology of Childhood Sleep Disorders. Primary Care: Clinics in Office Practice. 2008;35(3):533-46.
 4. TAIRA M, TAKASE M, SASAKI H. Sleep disorder in children with autism. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 1998;52(2):182-3.
 5. Krakowiak P, Goodlin‐Jones B, Hertz‐Picciotto I, Croen LA, Hansen RL. Sleep problems in children with autism spectrum disorders, developmental delays, and typical development: A population‐based study. Journal of sleep research. 2008;17(2):197-206.
 6. Pagan C, Goubran-Botros H, Delorme R, Benabou M, Lemière N, Murray K, et al. Disruption of melatonin synthesis is associated with impaired 14-3-3 and miR-451 levels in patients with autism spectrum disorders. Scientific reports. 2017;7(1):1-11.
 7. Tordjman S, Anderson GM, Pichard N, Charbuy H, Touitou Y. Nocturnal excretion of 6-sulphatoxymelatonin in children and adolescents with autistic disorder. Biological psychiatry. 2005;57(2):134-8.
 8. Blackmer AB, Feinstein JA. Management of sleep disorders in children with neurodevelopmental disorders: a review. Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy. 2016;36(1):84-98.
 9. Johnson CR, Smith T, DeMand A, Lecavalier L, Evans V, Gurka M, et al. Exploring sleep quality of young children with autism spectrum disorder and disruptive behaviors. Sleep medicine. 2018;44:61-6.
 10. Maski K, Holbrook H, Manoach D, Hanson E, Kapur K, Stickgold R. Sleep dependent memory consolidation in children with autism spectrum disorder. Sleep. 2015;38(12):1955-63.
 11. Mazurek MO, Dovgan K, Neumeyer AM, Malow BA. Course and predictors of sleep and co-occurring problems in children with autism spectrum disorder. Journal of autism and developmental disorders. 2019;49(5):2101-15.
 12. Mazurek MO, Sohl K. Sleep and behavioral problems in children with autism spectrum disorder. Journal of autism and developmental disorders. 2016;46(6):1906-15.
 13. Veatch OJ, Sutcliffe JS, Warren ZE, Keenan BT, Potter MH, Malow BA. Shorter sleep duration is associated with social impairment and comorbidities in ASD. Autism Research. 2017;10(7):1221-38.
 14. McConachie H, Livingstone N, Morris C, Beresford B, Le Couteur A, Gringras P, et al. Parents Suggest Which Indicators of Progress and Outcomes Should be Measured in Young Children with Autism Spectrum Disorder. J Autism Dev Disord. 2018;48(4):1041-51.

C-APROM/NO/Sle/0076

Copyright 1995-2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. All rights reserved.