Denne siden inneholder informasjon beregnet på helsepersonell

Ved å klikke JA bekrefter du at du er helsepersonell

Nei Ja

Endring av refusjonsvilkår for SLENYTO

Endring av refusjonsvilkår for Slenyto gir leger mulighet for re-iterering av resepter til barn og ungdom med autisme og/eller Smith-Magenis syndrom etter initiering av spesialist.

Statens legemiddelverk har endret refusjonsvilkår for Slenyto. Nytt vilkår 255 (Behandlingen skal være instituert av spesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller barnesykdommer, eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet) innebærer at behandlingen initieres av spesialist, men videre oppfølging og forskrivning kan overtas av lege uten tilsvarende eller med annen spesialitet. Endringen er effektiv fra og med 15.08.2021. 

Se link til legemiddelsøk

C-APROM/NO/Sle/0079

Copyright 1995-2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. All rights reserved.