Denne siden inneholder informasjon beregnet på helsepersonell

Ved å klikke JA bekrefter du at du er helsepersonell

Nei Ja

Søvn og insomni hos barn

Søvn spiller en viktig rolle for barns utvikling, psykiske helse og atferd, samt evne til læring og konsentrasjon. Samtidig har søvn også stor betydning for barns vekst, vekt, immunsystem og risiko for ulykker. Forstyrret og/ eller utilstrekkelig søvn kan derfor ha konsekvenser både på kort og på lang sikt.

Søvnproblemer og insomni hos barn

Prevalensen av søvnproblemer hos barn er relativt høy. Studier viser at 10 – 28 prosent av friske barn og unge har problemer med å sove. Forekomsten øker ved flere typer sykdommer. Hos barn med moderat til alvorlig nevrologisk utviklingsforstyrrelser (ADHD, autisme, asperger o.l.) er forekomsten opp til 80 prosent.

For å behandle søvnproblemer og insomni hos barn er det viktig å forstå hvilken type søvnproblem barnet har i tillegg til å ha kunnskap om søvnregulering, døgnrytme, søvnbehov, samt kjennskap til søvnhygiene.

Det er samspillet mellom tre typer søvnfaktorer som regulerer søvnen; døgnrytmefaktor, søvnbehovsfaktor og atferdsfaktor.

  • Døgnrytmefaktoren viser hvor man er i forhold til egen døgnrytme. Den avgjør hvilket tidspunkt på døgnet søvnen lettest inntrer.
  • Søvnbehovsfaktoren eller «søvntrykket» stiger med antall timer man er våken og bestemmer søvndybden. Dette påvirker kroppens produksjon av melatonin.
  • Atferdsfaktoren er den viktigste faktoren og kan overstyre de to andre faktorene som for eksempel å holde seg våken natten gjennom selv om man er trøtt.

Barnas søvnbehov – ved ulike aldre

Barnets alder Anbefalt søvnlengde
0-3 måneder 14-17 timer
4-11 måneder 12-15 timer
1-2 år 11-14 timer
3-5 år 10-13 timer
6-13 år 9-11 timer
14-17 år 8-10 timer
18-25 7-9 timer

Tabellen er laget med utgangspunkt i retningslinjene utarbeidet av National Sleep Foundation.

Barn og søvn

Søvnbehovet kan, ved samme alder, variere fra barn til barn. Det kan derfor være vanskelig å vurdere om et barn får tilstrekkelig søvn. Følgende vurderinger bør derfor gjøres av foreldrene for å se om barnet får nok søvn;

  • Om barnet virker uthvilt etter en natts søvn
  • Om barnet våkner spontant til forventet tid om morgenen
  • Om barnet virker søvnig eller overtrøtt på dagtid
  • Om barnet sovner i løpet av dagen eller eventuelt sover lenger på morgenen om det får anledning (som i helgene).

Søvnhygiene for barn    

Det finnes mange gode søvnhygieneråd for barn. De viktigste faktorene er følgende:

  • Faste rutiner ved legging, gjennomført ved fast klokkeslett.
  • Innsovning; barnet kan sovne selv uten hjelp.
  • Ingen tilgang til elektronisk utstyr som nettbrett, mobiltelefon eller lignende i sengen i forbindelse med legging.

Kilde: Nasjonal Kompetansetjeneste for søvnsykdommer. Sist åpnet 2020.05.18.

NO/Sle/0520/0023

Copyright 1995-2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. All rights reserved.